srsken
logo500

organic01V továrni na spracovanie ovocia a zelenín Zdravo, spracovaním ovocia sa vyrábajú kompóty, marmelády, džemy a lekváre a spracovaním zelenín kyslé šaláty a ajvar.


Vytláčaním šťavy [lisovaním] z ovocia a zelenín sa vyrábajú 100% prírodné ovocné a zeleninové šťavy bez pridávania vody a cukru.


Suroviny sú pôvodom z vlastnej výroby, od kooperantov, alebo sú zaobstarané na voľnom trhu.


Do tejto továrni inštalovaná je najnovšia technológia a pri tom sú dodržané požiadavky všetkých zákonných článkov a požiadavky štandardov, s cieľom dosiahnúť konečný cieľ – ochranu zdravia spotrebiteľa.


Výroba sa koná podľa vlastných chránených receptúr, ktoré sú dielom nášho výskumného týmu.


Všetky výrobky sa pravidelne kontrolujú na Technologickej fakulte v Novom Sade a každý má svoj atest – potvrdenie kvality.

 

Copiright © 2012 Zdravo Organic d.o.o.